http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/03/BORISOV_korica_IP_26.02.jpg

Интелектуална собственост

0,00 лв.

Резюме

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!
Не се очаква допечатка.

Понятието интелектуална собственост е сравнително ново за стопанската практика в България. Все още не се познават добре съдържанието на това понятие и мястото му в икономическия живот на общественото стопанство и в дейността на фирмата. По правило интелектуалната собственост интуитивно се свързва предимно с научната и с творческата сфера на дейност на човека и все още са малко хората, които намират мястото ѝ в конкретната бизнес практика. Още по-малко са запознатите с механизмите на икономическата ѝ реализация. В същото време термини като „патент“, „лицензия“, „търговска марка“, „ноу-хау“, „промишлен дизайн“ се възприемат твърде сериозно в бизнес средите, без обаче да се знае, че тъкмо това е съдържанието на понятието „интелектуална собственост“.

Основното предназначение на настоящата книга е да бъде в помощ и улеснение на действащия бизнес и на тези, които се подготвят за реализация в сферата на бизнеса и мениджмънта. Затова в изложението е възприето структурирането на обектите на интелектуалната собственост да бъде съобразно тяхното основно поле на икономическа реализация в различните отрасли на общественото стопанство.

Допълнителна информация

Допълнителна информация