http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/cover.Miglena.Molhova.Elektronen.jpg

Електронен бизнес

9,00 лв.

Резюме

С появата на интернет и развитието на новите информационни и комуникационни технологии се създадоха условия за извършване на бизнес и в друга среда, различна от традиционния физически пазар – дигиталните пазари. Дигиталните пазари са феномен, чието възникване и оформяне бе определено от разрастването на компютърните мрежи и приложението им в най-различни стопански сфери.

Допълнителна информация

Допълнителна информация