http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/10/coverVladia.Borisova_Biznes.s.intelekt.jpg

Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии

12,00 лв.

Резюме

Настоящата монографична разработка е създадена по актуална и интересна тема както за теорията, така и за практиката и е резултат от засилен изследователски интерес в проблематиката на бизнеса с интелектуална собственост в творческите индустрии и връзката им с икономическия растеж и устойчивото развитие. Изследването изгражда връзките на интелектуалната собственост като икономическа категория на собствеността; значението на интелектуалната собственост за икономическия растеж; обособяването ѝ като двигател на творческите и културните индустрии; тяхното класифициране в съответствие с подсистемите на интелектуалната собственост. В изследването се идентифицира бизнесът с интелектуална собственост чрез подробен икономически анализ на дейността на творческите и иновационните предприятия, създаването и използването на интелектуалната собственост за бизнес цели; нейното идентифициране като бизнес актив и управлението ѝ като икономически ресурс.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.