Бизнес идентификатори

15,90 лв.

Резюме

Книгата е създадена по интересна и актуална тема в условията на днешната силно конкурентна и глобална бизнес среда. Фокус на изследването са бизнес идентификаторите на фирмата като същност, видове и функции. Акцент е поставен върху идентифициране на възможностите за закрила на бизнес идентификаторите и управлението им като интелектуална собственост или чрез допълнителни механизми за закрила.
Закрилата на бизнес идентификаторите на фирмата като интелектуална собственост и ефективното им управление допринасят за изграждане на положителен фирмен имидж, превръща ги в конкурентно предимство, което води до повишено потребителско търсене и по-голям пазарен дял, чийто икономически израз е повишаване на печалбата. Чрез интелектуалната собственост бизнес идентификаторите се превръщат от нематериални активи в изключително право с висока стойност и предоставят възможност на техния притежател да извлече максимална изгода от тях.
В книгата са изведени икономическите ползи за фирмата от притежание и управление на бизнес идентификатори, както и тяхната релация с фирмената идентичност и фирмената диференциация. Изведени са още взаимовръзките на бизнес идентификаторите с конкурентоспособността на фирмата и влиянието им върху потребителското поведение. Направен е анализ на бизнес идентификаторите в българската фирмена среда, като са използвани реални данни и са представени примери за онагледяване на представените резултати. В резултат е предложен модел за управление на бизнес идентификаторите на фирмата и са разработени стратегии за тяхната закрила и управление, които биха намерили приложение както в теорията, така и в практиката.
Книгата е предназначена за целите на обучението по интелектуална собственост на студенти по икономика в бакалавърска и магистърска степен. Подходяща е още за бизнес субектите, които създават интелектуална собственост; за юристи; мениджъри, взимащи решения по отношение стратегията на фирмата за бизнес идентификация; както и за специалисти (представители по индустриална собственост и експерти), които отговарят за закрилата и управлението на интелектуалната собственост на фирмата.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-307-3

Автор

Брой страници

180

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.