Интелектуалната собственост в издателския бизнес

30,00 лв.

Резюме

Монографичният учебник „Интелектуалната собственост в издателския бизнес“ е предназначен за студенти, обучаващи се в специалност „Творчески индустрии и бизнес“, БСО и за студенти, обучавани в предлаганите в МСО специалности на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“.
Книгата „Интелектуалната собственост в издателския бизнес“ разглежда въпроси за издателския бизнес като творческа индустрия, издателския продукт като творчески интелектуален продукт, закрила на издателския продукт като интелектуална собственост, модели и икономически изгоди от управлението на издателския бизнес като творческа индустрия и реализацията на издателския продукт като интелектуална собственост и други. Разглеждането на тези въпроси е направено в тяхната комплексност и взаимозависимост при поставяне на фокус върху релацията „издателски бизнес – интелектуална собственост“ на основата на историческия и системен подход при акценти върху значимите и полезните понятия, взаимовръзки и решения в икономически и правен аспект, на международния и българския бизнес опит.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-610-4

Автор

Брой страници

176

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.