http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/1.Svetla.Toshkova_Rumen.Andreev_IKONOMICHESKI.TEORII.I.POLITIKA_2016.jpg

Съвременни икономически теории и политика

13,90 лв.

Резюме

Курсът от лекции представя развитието на съвременните направления в икономическата теория, техните интерпретации за икономическата реалност и приложения в практиката. Изучават се различните методологически подходи, върху които са изградени теориите, техният обхват, фокус и структура. Представени са основните школи и направления на съвременната икономическа мисъл, като се прави сравнителен и критичен анализ на техните научни достойнства и практически приложения. Комбинирани са два подхода – от една страна, хронологичният подход, защото икономическите теории „безусловно винаги са продукт на своето време и място“, което означава, че ще бъде обърнато внимание на историческия фон – т.е. времето на Голямата депресия, икономическата ситуация през 70-те години на XX век и кризата от 2008 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.