http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Evgeni-Mateev.korica.s.jpg

Структура и управление на икономическата система

15,90 лв.

Резюме

Когато един автор се решава да предложи на читателя твърде обширна книга, той му дължи ако не извинение, то поне едно кратко обяснение на замисъла, кой-то го е подтикнал към подобна смелост.

Един поглед върху съдържанието на книгата показва, че предмет на разглеждане са повечето основни проблеми на икономическата наука. Но въпреки това книгата не представлява опит за обобщение на постиженията в тази област, намерили място в огромната по обхват икономическа литература. Подобна задача е по силите само на голям научен колектив и авторът не си прави илюзията, че може да се наеме с нея сам. За разлика от едно грижливо дозирано обобщение и системно изложение според присъщата на икономическата наука структура предлаганата книга е посветена на единствен проблем и застъпва по този проблем само едно измежду многото, в повечето случаи – противоречиви едно на друго становища. Касае се за принципа на демократическия централизъм в управлението на икономическата система и по-специално за предложенията на автора относно конкретното съдържание на този принцип и относно практическите пътища за неговото осъществяване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.