http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.ot-parvoizvorite.jpg

От първоизворите – христоматия по история на икономическите теории

10,00 лв.

Резюме

Авторът на книгата е убеден в необходимостта от познаване на първоизточниците на икономическите теории. Надява се да помогне и улесни достъпа на студентите до някои автентични текстове от големите произведения на великите теоретици на икономическата мисъл. Книгата е с избрани страници от първоизворите на икономическите идеи и техните автори. Също така подборът е съобразен до голяма степен и с програмата на курса по икономически теории в УНСС с цел да подпомогне провеждането на семинарните занятия и научните дискусии. Представените текстове са най-вече части от основни произведения на авторите или от трудове, застъпващи значими тези, представящи същностни, основополагащи авторски концепции

Допълнителна информация

Допълнителна информация