http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.korica_Osnovi.na_.ikonomicheskata.teoria.pomagalo.15.09.2009.jpg

Основи на икономическата теория (Учебно-методическо помагало)

9,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Учебно-методическото помагало е разработено в съответствие с научен проект на тема „Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС“.

Помагалото „Основи на икономическата теория“ е поредната стъпка на преподавателския екип от катедра „Икономикс“ към постигане на по-високо качество на обучение на студентите от Университета за национално и световно стопанство. С него се създават всички необходими предпоставки да се обогати и разнообрази учебният процес както при провеждане на семинарните занятия, така и за по-активната и плодотворна самостоятелна работа на студентите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация