http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/1.OSNOVI-NA-IKONOM-TEORIA_Tr_Spasov-A4_2008.jpg

Основи на икономическата теория

12,00 лв.

Резюме

Основна роля за изграждането на професионално подготвени икономисти в нашия университет има обучението на студентите по икономическа теория. Тя обхваща система от принципи и подходи за формиране на рационално икономическо поведение, което позволява на всеки да постигне по-добри възможности за реализация, да се стреми към по-достойни условия на живот.

Акцентира на връзките между класическата и неокласическата икономическа теория, на взаимната зависимост между тях в хода на еволюцията на икономическата наука, т.е. създават се възможности да се проследят в логически план развитието, последователността, взаимната допълняемост и алтернативност на системата от научни концепции в теоретичната икономия.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.