http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Bekiarova_ikonom-misyl-v-drevnostta_CMYK.jpg

Икономическата мисъл в древноизточните общества и античността

6,00 лв.

Резюме

При анализирането на различните школи и направления са използвани оригинални литературни източници, както и най-новите проучвания на изследователите на икономическата мисъл в тази област на икономическото знание.

Предлаганият труд е предназначен както за студентите от УНСС така и за всички интересуващи се от развитието на теорията на икономическата мисъл през този исторически период.

Допълнителна информация

Допълнителна информация