http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1_england-Bekiarova.jpg

Икономическата мисъл в Англия

7,00 лв.

Резюме

Представителите на икономическата мисъл в Англия през периода от ХVІ до средата на ХХ век отразяват социално-икономическите промени в страната през този период, като създават класическа традиция в английската икономическа мисъл. Адам Смит и Давид Рикардо като привърженици на либерализма пледират за ненамеса на държавата в икономическия живот на страната. Англия става родината на класическата, ортодоксалната политическа икономия. При изворите на икономическата наука са стоели бележити английски мислители, оставили неизгладима следа в човешката култура.

Допълнителна информация

Допълнителна информация