http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.IKO_FRANCE-Bekiarova.jpg

Икономическата мисъл във Франция

6,00 лв.

Резюме

Идеите на френските икономисти издигат френската икономическа мисъл на равнището на световната икономическа наука. Те изиграват голяма роля за ускоряването и стабилизирането на икономическото развитие на Франция и за налагането й като една от водещите европейски страни в света.

В разработката е направен опит да се разгледат в теоретико-икономически аспект най-изявените представители на френската икономическа наука в периода от ХVІ до средата на ХХ век.

Допълнителна информация

Допълнителна информация