Българските икономисти за голямата депресия

10,00 лв.

Резюме

Монографията е изградена от две части: в първата са представени основните теоретични направления, които са следвани от българските икономисти, както и еволюцията на икономическата мисъл в България, как българската научна общност интерпретира Голямата депресия, в какви теоретични модели разсъждават българските икономисти. Акцентира се върху специфичната българска интерпретация и приноса на българската икономическа наука. Източниците на интелектуални и теоретични концепции, които формират теоретичния багаж на българските икономисти, какви са школите, които влияят върху тях и по какъв начин. Втората част представя икономическата и социалната реалност, както и проблемите на българската икономика от този период. Конкретните практически решения и модели, които предлагат българските икономисти за излизане от кризата. Теоретични дебати, изследвания и стопанска политика, препоръчвана от тях. Цялото изследване дава информация и идеи за това как се формира икономическото знание в България като цяло и в развиващите се, периферни за водещата икономическа теория страни.

Допълнителна информация

Допълнителна информация