Потребление на домакинствата в България: структурни особености, динамика и факторна обусловеност

11,90 лв.

Резюме

В съответствие с богатата динамика на потреблението на домакинствата в България от началото на века съществува и многообразие от научни изследвания по проблематиката. Те се характеризират с редица методологични и теоретични своеобразия, които отразяват както особеностите на разглежданите периоди, така и на възгледите на авторите. Техните резултати дават детайлна представа за развитието на процесите в областта на потреблението (и спестяването) на домакинствата, която може да служи като основа за провеждане на множество политики.
В същото време някои фактори (като демографските изменения) попадат по-рядко в полезрението на изследователите най-вече поради необходимостта от обхващане на по-продължителен времеви период за разкриване на тяхното влияние.
Целта на настоящата монография е да бъдат изследвани структурата, динамиката и факторната обусловеност на потреблението на домакинствата в България на макроикономическо равнище в началото на XXI в.

Damjanov_Sadarzhanie
Damjanov_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-803-0

Автор

Брой страници

146

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см