Du, ich und die anderen ordnung, politik und wirtschaft (interkulturell auf Deutsch)

9,90 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студенти от направление Политически науки c Икономика и Право, както и за всички, които искат да задълбочат своите познания по немски език в областта на между-културната комуникация в своите бизнес и политически  контакти. Учебното съдържание е разпределено в тринадесет теми: Германия в Европа, Държавно устройство, политика и политически партии, Политическата лексика, Стопанство, Швейцария,  Австрия, Лихтенщайн, Многоезичието на Европейския парламент, Граждански запитвания, жалби и петиции до Европейския съвет, Работодатели от страните на Европа, Политически мениджъри, Избор на правна форма за дейност в страните от Европейския съюз.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.