http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.KOJUHAROVA_los-nuevos.jpg

Новите световен ред и безредие - испански език

8,00 лв.

Резюме

Книгата е предназначена за студентите от специалност Международни отношения с испански език като първи чужд език, Международни икономически отношения и Туризъм в УНСС. В изложението се разкрива двуединството между съществуващите днес международни институции и нестихващия кипеж за тяхната промяна и усъвършенстване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.