http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Pelov..koriza.jpg

Фасилити мениджмънт

9,90 лв.

Резюме

Повече от десетилетие понятието „фасилити мениджмънт“ придоби публичност у нас като транскрипция на англоезичното „Facility management“ (FM). Така, без да бъде превеждано буквално, понятието се е наложило навсякъде в цивилизования свят (може би за улеснение и за еднозначно взаимно разбиране).Management е управлението, тук нещата са ясни, общоприети, но какво управляваме, какво е „facility“?Произходът на вече употребяваната в българския език дума „фасилити“ е от латинската „facilitas“ със значения – средства, услуги, удобства, съоръжения. В съвременния мениджмънт английската дума „facilities“ и нейната производна „facility“ се използват в различни словосъчетания и могат да означават: сграда, услуги, улеснения, благоприятни условия, удобства, пространство, среда на обитаване, инфраструктура на организацията, площи, помещения, оборудване, необходимо за извършване на нещо, помощни средства, материални ресурси на сградата, сграден фонд, съоръжения, екипировка, апаратура. Например „Officefacilities“ са служебните помещения, „Housing facilities“ са жилищните условия и т.н. В различен контекст „facility“ има по-широко или по-тясно смислово значение, на което винаги трябва да се обръща внимание.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.