Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти

Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти

12,00 лв.

Резюме

В предлагания от нас учебник засягаме редица въпроси на финансовия анализ на агенцията за недвижими имоти. Той е свързан както с нейното минало, в смисъл че то подлежи на анализ, така и с бъдещето й, тъй като дава възможност да се установят тенденциите в миналото и на тази основа да се направят определени изводи, които пък са база за вземане на адекватни управленски решения, засягащи бъдещето на агенцията. Разгледаните в учебника въпроси са обвързани с практиката. Казано по-конкретно, в отделните теми присъства информация от финансовите отчети за две поредни години на една от най-големите агенции за недвижими имоти у нас, като тя е съобразена със съответната тематика.  Учебникът ще представлява интерес за студентите от специалност „Икономика на недвижимата собственост“ при УНСС, които се обучават по дисциплината „Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти“. Той може да се ползва и от специалистите в областта на финансовия анализ, работещи в теорията и практиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.