Устойчиво развитие на транспорта в България – анализ и оценка на ключови индикатори

Устойчиво развитие на транспорта в България – анализ и оценка на ключови индикатори

12,00 лв.

Резюме

В книгата е анализирана сложната транспортна система с нейните преки и косвени въздействия върху устойчивото развитие на България. В труда транспортът  е разгледан многоаспектно, като е подчертано безспорното му значение, но и отрицателните последици от неправилната му експлоатация. Обхванати са отделните  параметри на измеренията на неговото устойчиво развитие: институционално, икономическо, социално и екологично, с цел да се видят реалните възможности за подобряване на транспортните условия и транспортните разходи, както и подобряване на състоянието на околната среда.

Посочено е, че е един от най-важните фактори за продължаващата глобализация.

Книгата е предназначена за студенти от УНСС, но и за всички, които се интересуват от устойчивото развитие на сраната ни, от икономическия ни просперитет и запазването на екологичното равновесие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.