http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/cover.Evgeni-Vasilev_UPRAVLENIE-NA-PERSONALA-V-TRANSPORTA.jpg

Управление на персонала в транспорта

8,00 лв.

Резюме

В предлагания учебник се разгледани основните въпроси на управлението на персонала в транспорта. Съществено внимание е отделено на организацията на труда като основна функция на управлението на персонала в транспортните фирми и предприятия. С оглед на това са изяснени особеностите в организацията на труда на основния производствен персонал в различните видове транспорт. Отделено е място и на квалификацията и използването на работната сила в транспорта, на условията на труда и режима на труд и почивка, на дисциплината на труда на транспортните работници и др.

Учебникът е предназначен за студентите от магистърска степен (редовно и дистанционно обучение) на специалност Икономика на транспорта при УНСС, но може да се използва и от специалисти от транспортните фирми и предприятия, както и от всички, които проявяват интерес към разглежданата проблематика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.