Управление на качеството

14,90 лв.

Резюме

Съвременната среда, в която работят фирмите, е изключително динамична: променят се ценностите в обществото; технологиите се развиват бързо; подобряват се комуникациите; нарастват изискванията към предлаганите продукти и услуги; пазарът се глобализира. Това поставя пред бизнеса въпроса как да се развива успешно и да формира печалба. Вече не е достатъчно да предлагаш на пазара качествени продукти и услуги, трябва да се премине отвъд качеството на продукта към качеството на процеса и качеството на управлението. През последното десетилетие вече говорим за изграждане на култура за управление на качеството.

В учебника „Управление на качеството“ са разработени проблемите, свързани с научните и технико-приложните аспекти на управление на качеството. Обхванати са не само принципите и възприетите подходи, но и съвременните инструменти и техники, прилагани в практиката. Той съдържа три раздела. Първите два от тях са посветени на основните понятия в областта на структурата и инфраструктурата на качеството, които да допринесат за формиране на теоретични знания и компетентности за същността на категорията „качество“ и средата за неговото проявление. Последната част предлага теоретичните основи на управление на качеството в организациите, но също цели да подпомогне изграждането на практически знания и умения сред обучаващите се по тази учебна дисциплина.

Sadarjanie
Tjalo

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-283-0

Автор

,

Брой страници

278

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.