Управление на енергийни проекти

Управление на енергийни проекти

10,00 лв.

Резюме

Управление на проекти – това е изкуството да се ръководят и координират човешките и материалните ресурси в продължение на жизнения цикъл на даден проект чрез прилагането на съвременни методи и техники на управление с цел постигане на определените в проекта резултати според състава и обема на работите, стойностите, времето, качеството и удовлетворяването на участниците в проекта.

Активизирането на инвестиционната дейност в значителна степен зависи от подготовката на компетентни мениджъри на проекти. Мениджърът на проект е юридическо лице, на което възложител и инвеститор делегират пълномощия по ръководството и координацията на работата на всички участници в даден проект. Конкретните пълномощия на мениджъра се определят в съответния договор с възложителя.

Подготовката на мениджъри на енергийни проекти е важна задача на съответния отрасъл, която трябва да се решава по пътя на повишаване на квалификацията и преподготовката на проектантите в областта на мениджмънта или чрез обучаване на мениджъри по специална програма във висшите учебни заведения.

С развитието на пазарната икономика и у нас навлезе концепция, отдавна изпитана в страните с традиционна пазарна икономика – концепцията за управлението на проекти (Project Management).

В основата на тази концепция е възгледът, че „проект“ е изменение на изходното състояние на всяка система (например енергийно предприятие), свързано със загубата на време и средства. А вече процесът на тези изменения, протичащи по предварително разработени правила в рамките на бюджета и временните ограничения, е управление на проекти.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.