Търговия на дребно

Търговия на дребно

15,00 лв.

Резюме

Изложени са специфичните особености на дейността по търговия на дребно, направени са сравнения с развитието й в пазарни икономики и проблемите и тенденциите, наблюдавани в световен мащаб.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.