Резюме

В предлагания учебник за разгледани основните въпроси на икономиката, организацията и управлението на транспорта; същност на транспорта и ролята му в общественото развитие; транспортна инфраструктура и подвижен състав; видове транспорт и транспортни системи; обща характеристика на превозите на товари и пътници; транспортна политика, дерегулация и либерализация в транспорта; насоки за интегриране на националната с европейската транспортна система; транспортно обслужване на търговията, туризма; взаимодействието с логистиката. Отделено е необх одимото място и на въпросите в областта на транспортното застраховане (задължителни транспортни застраховки, застраховане на отговорността, карго застраховка и др.).

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.