http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/Hristina.Nikolova.TRANSPORTNIA.PAZAR_.V.jpg

Транспортният пазар в България: състояние и перспективи за развитие

8,00 лв.

Резюме

 Транспортът има ключова роля за икономическото и общественото развитие. Той генерира растеж чрез улесняване на производството и търговията на промишлени и селскостопански стоки, както и чрез увеличаване на възможностите за достъп до здравеопазване, образование и други национални и регионални обществени услуги. На макроикономическо равнище, инвестициите в транспортния сектор повишават растежа чрез увеличаване възвръщаемостта на частните инвестиции, а на микроикономическо усъвършенстването на транспорта спомага за намаляване цените на ресурсите и по този начин – за намаляване на производствените разходи, за увеличаване на възможностите за достъп до различни пазари и косвено подпомага развитието на икономиката на страната. Транспортната инфраструктура от своя страна има съществено значение за икономическия растеж, за мобилността на трудовите ресурси, за предлагането на транспортни услуги и за конкурентоспособността на българската икономика като цяло. Качеството на транспортната инфраструктура и на обществените транспортни услуги влияе значително върху алокационните решения на фирмите и отделните хора, както и върху цялостното благосъстояние на обществото. Във връзка с това възниква необходимост от анализ на състоянието и развитието на транспортния пазар в страната с цел разкриване на възможности за увеличаване на ефективността от неговото функциониране и очертаване на перспективите за развитие на този икономически сектор.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.