http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Kutev-.cover_.jpg

Тайните общества и сигурността

9,90 лв.

Резюме

Пред Вас, уважаеми читатели, се намира книга, която не можеш да определиш с лека ръка като традиционна. Тя е от онези произведения, по темата на които е писано, но не спират да привличат внимание.На тайните общества са посветени десетки, а може би и стотици хиляди страници. Проблемът представлява значим обществен интерес, като причините можем да търсим в границите между сериозното и спекулативното. Сериозното в смисъл, че обществото следва да знае за механизмите, по които се осъществява влияние върху различни политически, икономически и социални решения. Спекулативното – теорията за световния заговор продължава да присъства в обясненията на ставащото и „вина“ за това имат и тайните общества. Всъщност какво е „тайно общество“? Д-р Станислав Кутев дава своя интерпретация на понятието. Можем да го приемем или не, но най-важното е, че не става дума за нелегални групи и организации, а за известни и най-често официално регистрирани, които имат особености във функционирането. В многообразието от подобни организации авторът ни ориентира и чрез една добре направена класификация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация