Пазарни проучвания в търговията

10,00 лв.

Резюме

 Учебникът „Пазарни проучвания в търговията” е посветен на едни от най-важните за съвременния бизнес, и в частност за търговията, въпроси: доколко си струва да се инвестира в проучване на пазара, трябва ли всяко едно решение, свързано с пазарната дейност, да бъде обезпечено с информация, какви данни са необходими, откъде и как да бъдат събрани, как да бъдат анализирани и превърнати в основа за постигане на конкурентни предимства. В първата част на изданието са изведени теоретичните и информационните основи на проучването на пазара. Във втората част са систематизирани методологичните основи на изучавания процес. В третата част изложението е фокусирано върху спецификата на търговския бизнес и най-важните направления при проучването на пазара в търговията.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.