Основи на туризма - IV ч.

Основи на туризма – IV ч.

16,00 лв.

Резюме

В учебника се предлага съвременна интерпретация на широкопрофилни базови знания, осигуряващи цялостна представа за туризма. В него намират място общотеоретични въпроси на теорията на туризма и на икономиката на туристическото предприятие. Специално внимание е отделено на организацията на хотелиерската и ресторантьорската дейност, както и на операционализирането на туроператорската дейност. Разгледани са и въпроси на екологичния туризъм. Задълбочено са изследвани териториалноустройственото планиране и технико-икономическите проучвания в туризма.

Допълнителна информация

Допълнителна информация