Основи на туризма – І ч.

Основи на туризма – І ч.

12,00 лв.

Резюме

Предмет на задълбочено изследване са въпросите за екскурзоводското обслужване. Представена е характеристиката на потребителите на екскурзоводския продукт и е изяснена ролята на екскурзовода в туристическата група. Разгледани са вербалникте и невербалните комуникации с туристите. Отделено е място и на проучването на удовлетвореността на туристите от екскурзоводското обслужване. Обстойно са изследвани проблемните ситуации при обслужването на туристите и са изяснени въпросите, свързани с техните рекламации.

В учебника са намерили място и въпросите на туристическия дизайн. Особено внимание е отделено на анализа на дизайна на туристическия продукт. Изследвани са отделните етапи от проектирането на дизайна. Подробно е описана икономическата оценка на дизайна на туристическия продукт.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.