Основи на туризма – ІІІ ч.

Основи на туризма – ІІІ ч.

10,00 лв.

Резюме

Учебникът предоставя на студентите базови знания за туризма, които са добра основа за бъдещата им профилирана специализация. Разгледани са въпросите за научното познание, поведенческите модели, пъблик рилейшънс и модата и дизайна в туризма. Специално внимание е отделено на антропогенните ресурси в туризма и защитените територии. Авторите са нарушили традиционната схема на изложение и са поставили акцента върху професионализацията на научното познание. Релефно се открояват такива актуални теми на нашето съвремие, като рекреационните и креативните възможности на реимаджинейшъна, промените в предпочитанията на туристите, културно-историческите ресурси, стратегиите и моделите в екологичното осигуряване, ефективния подход в пъблик рилейшънс и ролята и значението на модата и дизайна върху туристите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.