Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта

Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта

12,00 лв.

Резюме

В учебника са разгледани организацията на транспортната дейност и операциите, свързани с търговската експлоатация на отделните видове транспорт и транспортната инфраструктура. Изяснени са правилата за лицензиране на превозвачите и изискванията, на които трябва да отговарят транспортните средства и персоналът на предприятията, за да бъдат допуснати до транспортния пазар. Представени са правилата за сключване и изпълнение на договори за превоз на пътници и товари в различните видове транспорт и са систематизирани принципите и методите за определяне на превозните цени. Разгледани са правилата за достъп до транспортната инфраструктура, механизмите за нейното управление и определянето на инфраструктурните такси.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Икономика на транспорта при УНСС. Той може да се ползва и от служители на различни транспортни предприятия и на Министерство на транспорта, както и от всички, които се интересуват от въпросите на организацията на транспортната дейност и търговската експлоатация на транспорта.

Допълнителна информация

Допълнителна информация