Организация на транспортната дейност и търговски операции в транспорта

Организация на транспортната дейност и търговски операции в транспорта

9,00 лв.

Резюме

В малък обем авторите са успели да обхванат основните транспортни дейности (лицензиране и регулиране), свързани с  транспортните пазари – автомобилния, железопътния, морския, речния и въздушния. Разгледани са теоретични постановки, третиращи транспорта, които са тясно обвързани с някои практически аспекти.

Специално място е отделено на методите,  прилагани при   ценообразуването в пътническия и товарния транспорт, както и във връзка с услугите за достъп до транспортната инфраструктура. Обърнато е внимание и на условията и правилата за осъществяване на опасни и други специфични превози.

Книгата е ценно помагало, защото съдържа практически задачи и казуси, които се основават на действащи законови наредби. Освен конкретни нормативни уредби са представени различни видове документи, договори, лицензи и сертификати.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.