Международен транспорт и спедиция

Международен транспорт и спедиция

10,00 лв.

Резюме

 В учебника са разгледани тенденциите в развитието на международния транспорт и политиката за развитие на транспортната система на ЕС, изяснени са правилата за извършването на международни сделки за превози и приложението на търговско-транспортните клаузи ИНКОТЕРМС във връзка с тяхното изпълнение. Подробно са разгледани международните регламенти, уеднаквяващи условията за извършване на превози по отделните видове транспорт. Представени са правилата за сключване и изпълнение на договори за международен превоз на пътници и товари в различните видове транспорт. Описани са функциите и дейността на международните организации, действащи в областта на транспорта. Отделено е място на същността, изискванията, правилата и условията за осъществяване на спедиторската дейност, а също и на комбинираните и мултимодалните превози.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Икономика на транспорта при УНСС. Той може да се ползва и от служители на различни транспортни предприятия и на Министерството на транспорта, както и от всички, които се интересуват от проблемите на международния транспорт.

Допълнителна информация

Допълнителна информация