Резюме

Монографията „Конкурентни предимства на търговските вериги (по примера на супермаркети)“ дава теоретико-методологични знания за анализ и оценка на конкурентните предимства на търговските вериги за бързооборотни стоки в България като основа за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Предназначена е за студентите от специалност Икономика на търговията в УНСС в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ . Може да бъде полезна и за мениджърите и специалистите на големите търговски компании, опериращи на българския пазар.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.