http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Violeta-bakalova_Hristina-Nikolova_IKONOMIKA-NA-TRANSPORTA.jpg

Икономика на транспорта

12,00 лв.

Резюме

Крайният резултат от осъществяването на транспортната политика на страната е повишаването на устойчивостта на националната транспортна система. Устойчивото развитие изисква по-широк поглед върху приоритетите за развитие на отделните видове транспорт, за да се намери най-добрият баланс между нуждите на икономиката, обществото и околната среда. Основните амбиции на транспортната политика са за: развитието на транспортна система, която допринася за икономическия просперитет на обществото чрез осигуряването на възможности за пътуване на повече хора при минимизиране на негативното влияние върху околната среда; транспортна система, която е достатъчно гъвкава, за да се адаптира и да отговори на социалните промени, като се осигурява защита на изградената инфраструктура и се подобряват възможностите за по-продължителното й използване; транспортна система, която е достъпна и удобна за използване. Тези цели могат да се постигнат при гарантирането на сигурността, безопасността и надеждността на превозите, както и при стабилно финансиране, което ще доведе до развитието на устойчив и модерен транспортен сектор, който да допринася за конкурентоспособността на националната и европейската икономика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.