http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/ikonomika-na-syobshteniata_BreshkovCMYK.jpg

Икономика на съобщенията

8,00 лв.

Резюме

Настоящата книга е предназначена за студенти от специалност Икономика и управление на съобщенията на УНСС. Дисциплината Икономика на съобщенията е продължение на изучаване на специалните предмети от студентите в специалността. Тя позволява на студентите от бакалавърската и магистърската степен да усвоят конкретното приложение на икономическите закони в областта на пощенските и електронните съобщения. Книгата може да бъде полезна за специалисти при повишаване на квалификацията или при дистанционно обучение. Тя също така може да бъде полезна за широк кръг читатели, които имат интерес от знания в икономиката на съобщенията.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.