http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.D.Belev_Ikonomika.na_.kooperaziata.jpg

Икономика на кооперацията

10,00 лв.

Резюме

В книгата са разгледани основните икономически категории, отразяващи измененията и развитието на стопанските дейности, извършвани в кооперациите. Изложението е свързано главно със стопанските дейности на потребителните кооперации. В тях преобладават търговските дейности – търговския на дребно в търговската мрежа, ресторантьорство, търговия на едро, а също така изкупуване на селскостопански произведения и суровини, промишленост, транспортна и други стопански дейности. Това позволява да се изяснят специфичните и общите икономически категории и показатели, с чиято помощ се получават теоретични познания и да се придобият практически умения за решаване на проблемите, които възникват в ръководството и управлението на различните стопански дейности, а също и да се правят икономически оценки и предложения за подобряване на резултатите от тяхното извършване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.