Енергийна ефективност на българската икономика

Енергийна ефективност на българската икономика

15,00 лв.

Резюме

Върху потопа от изследвания и публикации в областта на икономиката на България стовари своя тежък благотворно оздравителен удар научният метеорит на д-р Георги Киранчев. Той прави на „пух и прах“ утвърдилата се некоректна представа за научноизследователския процес в областта на икономиката, в т.ч. и за оценката на резултатите от него. Най-вероятно този метеорит за дълго ще разтърсва пусналото дълбоки корени спокойствие в изследователското блато. Изследването на д-р Киранчев на тема „Енергийна ефективност на българската икономика“ изненада с изключителното си качество най-напред автора на настоящите редове, на когото най-напред бе предоставен ръкописът по въпросната тема. Тази изненада се разпростира ескалиращо (в зависимост от това, доколко очи с будна съвест) вече е достигнало изследването на Георги Киранчев.

Допълнителна информация

Допълнителна информация