Екология и устойчиво развитие

9,90 лв.

Резюме

Учебното помагало включва основни въпроси на съвременната екология и устойчивото развитие. То е предназначено главно за студентите от специалност „Екоикономика“ в УНСС, но може да се използва и от други студенти, които проявяват интерес към екологията и устойчивото развитие. Тъй като студентите икономисти не изучават биологически науки, материалът по екология е представен в достъпна и по-популярна форма. Специално внимание е отделено на активното учене и стимулирането на студентите сами да търсят знания чрез осигуряване на допълнителни ресурси, тестове и задачи за самооценка.

Чрез изучаване на учебни дисциплини като „Екология“ и „Екология и устойчиво развитие“ се дава възможност на младите хора да придобият знания, умения, нагласи и ценности, необходими за формирането на екологично мислене и поведение. Познанията ни за природата далеч надминават нашето разбиране как да се отнасяме към нея. Необходимо е да се придобие екологична интелигентност и да се осъзнае, че като се унищожават природните системи, се застрашават и икономическото развитие, и човешкото здраве.

sadarjanie EUR
Pages EUR

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-099-7

Автор

Брой страници

146

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см