Екологично застраховане и корпоративна сигурност в химическата индустрия

17,90 лв.

Резюме

Процесите на глобализацията и интеграцията на дейностите в световен мащаб са съпроводени с дълбоки промени в условията на функциониране на стопанската единица. Необходимостта от управление на промяната се определя от проявлението на редица вътрешни и външни фактори, които оказват влияние върху устойчивото развитие на индустриалното предприятие.
Функционирането в силно конкурентна среда в ерата на високите технологии и високото квалификационно и образователно равнище на човешките ресурси, поставят индустриалните предприятия пред сериозни предизвикателства при вземането на стратегически управленски решения.
В условия на турбулентна среда работят и предприятията от химическия отрасъл, където проявление намират редица специфични рискове и нови заплахи. В този контекст на преден план се поставя въпросът за повишаване на корпоративната сигурност, който е във фокуса на вниманието на риск мениджмънта на индустриалното предприятие.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-503-9

Автор

Брой страници

220

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см