http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_Silvia_Terezova_BIZNES_PLAN_2_2013.jpg

Бизнес план на търговската фирма (Финансови аспекти)

10,00 лв.

Резюме

Целта на автора във второто преработено и допълнено издание е да се разкрият теоретичните и практико-приложните проблеми при разработването на бизнес план на фирми

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.