Резюме

Като съвременно и бързо развиващо се направление в науката и практиката бизнес логистиката придобива все по-голяма популярност не само в чужбина, но и в страната ни. Логистиката е ключова функционална област във фирменото управление с основен фокус върху реалните процеси в компаниите и като такава тя има съществен принос за повишаване на ефективността и фирмената конкурентоспособност. Свидетели сме на нарастваща степен на приложение на методите и средствата за интегрира но управление на материалните и свързаните с тях потоци не само в дейността на компаниите, но и в цели вериги на доставки, състоящи се от участниците в производството и разпределението на продуктите до крайните клиенти. Глобализацията, непрекъснатите промени в търсенето и предлагането, както и редица други политически, икономически и технологични фактори, изведоха на преден план необходимостта да се развиват способности за управление на гъвкави и същевременно високоефективни вериги. Поради тази причина интересът към бизнес логистиката, в т.ч. и в последната ѝ фаза на развитие като концепция за управление на реалните процеси във веригите на доставките, непрекъснато нараства. Почти няма средно или голямо предприятие, което да не е обособило отдел по управление на материалните потоци, носещ различни наименования – „Логистика“, „Управление на веригата на доставките“, „Управление на материалите“ и др. В по-малките компании, произвеждащи или търгуващи със стоки, където няма формирани организационни отдели, са налице специалисти, които извършват някои или всички логистични дейности и разпознават себе си като логистици. Бурното развитие на логистиката допринесе и за развитието на ясно обособен логистичен сектор в икономиката, състоящ се от компании, които предлагат различни видове логистични услуги.

Sadarjanie BL
Pages BL

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-074-4

Автор

, ,

Брой страници

300

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.