http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.VIOLETA.bAKALOVA_FINANSOV.ANALIZ.NA_.TRANSPORTNATA.FIRMA_.jpg

Финансов анализ на транспортната фирма

9,00 лв.

Резюме

Финансовият анализ е основа за ефективното управление на парите на отделната стопанска единица. По своята същност той е целенасочена дейност, която осигурява възможност да се разкриват своевременно евентуално възникващите проблеми във финансово-стопанската дейност и на тази основа да се в вземат добре обосновани решения за тяхното успешно преодоляване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.