http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Parvanov.Violeta-Bakalova.Hristina-.Nikolova.UPRAVLENIE.NA_.TRANSPORTNI_PROEKTI_CMYK.jpg

Управление на транспортни проекти

7,00 лв.

Резюме

Управление на проекти – това е изкуството да се ръководят и координират човешките и материалните ресурси в продължение на жизнения цикъл на даден проект чрез прилагането на съвременни методи и техники на управление с цел постигане на определените в проекта резултати според състава и обема на работите, стойностите, времето, качеството и удовлетворяването на участниците в проекта.

Активизирането на инвестиционната дейност в значителна степен зависи от подготовката на компетентни мениджъри на проекти. Мениджърът на проект е юридическо лице, на което възложител и инвеститор делегират пълномощия по ръководството и координацията на работата на всички участници в даден проект. Конкретните пълномощия на мениджъра се определят в съответния договор с възложителя.

Допълнителна информация

Допълнителна информация