http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Svetla.Zvetkova.UPRAVLENIE.NA_.MARKETINGA.NA_.TRANSPORTNATA.USLUGA1.jpg

Управление на маркетинга на транспортната услуга

5,00 лв.

Резюме

Тази монография ще бъде от полза на студентите и ще им допълни знанията, придобити от основния учебник. Натрупаната информация за спецификата на транспортната услуга, за маркетинговия поглед върху нея и реализацията й на доста динамичния в последно време транспортен пазар, ще даде възможност на бъдещия маркетолог да привлече вниманието на потенциалните клиенти на транспортната фирма към нейните възможности и предлаганите от нея услуги. В монографията специално внимание е отделено на въпросите, свързани с рекламата, личните продажби и насърчаване на продажбите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация