Управление на качеството в логистиката

9,90 лв.

Резюме

Логистичната теория и практика са в процес на непрекъснато и интензивно развитие през последните десетилетия. Още с появата си през 50-те години на ХХ век логистиката се свързва с необходимостта от повишаване нивото на обслужване на клиентите и с възможностите за намаляване на разходите. Логистиката играе съществена роля в осигуряването на конкурентно предимство на организациите чрез приноса за: навлизане на нови пазари и достигане до нови източници на суровини; увеличаване на пазарния дял чрез осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите; намаляване на логистичните разходи за сметка на оптимизацията на запасите, транспорта, складовото стопанство и синхронизация на производството, снабдяването и дистрибуцията; намаляване на материалните разходи чрез намиране на по-изгодни източници за снабдяване и други. В условията на нарастващи изисквания на гражданите и бизнеса за повече и по-качествени продукти и услуги, въпросите, свързани с управление на качеството в логистиката са изключително актуални.

Управление на качеството в логистиката се разглежда като междудисциплинарно научно направление, свързано със запазване характеристиките на продукта при придвижването му до крайния потребител през всички фази и етапи на движение, както и с обезпечаване на необходимото равнище на обслужване на клиентите.

„Управление на качеството в логистиката“ като учебна дисциплина се въвежда през учебната 2005 – 2006 г. в ОКС „магистър“ по специалност „Бизнес логистика“. Предметът на дисциплината включва концепциите, инструментите, методите и системите за управление на качеството в логистиката.

sadarjanie UKL
Pages UKL

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-010-2

Автор

Брой страници

186

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.