http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Evg.Vasilev.Svetla.Zvetkova.Ilia_.Gatovski_UPRAVLENIE.NA_.INOVAZII.V.jpg

Управление на иновациите в транспорта

13,90 лв.

Резюме

Настоящият учебник разглежда основни аспекти от същността, възникването и развитието на иновационната и предприемаческата дейност в сферата на транспортното производство. Той поставя акцент на тяхната взаимна зависимост и ключовото място, което заемат в бъдещото развитие на транспортния сектор, от една страна, и приноса им за повишаване ефективността и конкурентоспособността на предприятията в тази сфера, което е определящо за тяхното оцеляване на твърде динамичния през последните години транспортен пазар.

Допълнителна информация

Допълнителна информация