http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Iavor-Iankulov.jpg

Търговски мениджмънт

10,00 лв.

Резюме

Учебникът „Търговски мениджмънт“ е предназначен за студентите от специалност Икономика на търговията при Университета за национално и световно стопанство, следващи за бакалавърска степен. Написан е в съответствие с учебната програма, специално разработена и утвърдена за тази степен на обучение. Целта е бъдещите бакалаври търговци да получат теоретични знания и практически умения за тази обособена и все по-разрастваща се стопанска дейност.

Разгледаните в учебника „Търговски мениджмънт“ теми, въпроси и проблеми, са естествено продължение, задълбочаване в проблематиката и развитие на нови идеи, а в някои случаи дават различна гледна точка на въпроси, изучавани преди това от студентите в направление Икономика и бизнес в други дисциплини от областта на управлението, икономиката и мениджмънта, главно в дисциплината Основи на управлението, но и в свързаните дисциплини: Икономика на предприятието, Прогнозиране и планиране, Търговия и други. При избора на въпросите, разгледани във всяка отделна глава, е отчетен и фактът, че преди или едновременно с изучаването на дисциплината Търговски мениджмънт студентите от специалност Икономика на търговията са изучавали или изучават дисциплините Управление на продажбите, Планиране и анализ на търговската дейност, Икономика на търговията, Информационни технологии, Основи на комуникациите и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.