http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/TYRGOVIA_Ionchev_kolektiv_2014.jpg

Търговия

16,90 лв.

Резюме

Учебникът „Търговия“ е предназначен за студентите от Университета за национално и световно стопанство, следващи бакалавърското равнище на специалността Икономика на търговията. Написан е в съответствие с учебната програма, специално разработена и утвърдена за тази степен на обучение. Целта е бъдещите бакалаври търговци да получат теоретични знания и практически умения за тази обособена и все по-разрастваща се стопанска дейност.

Теоретични знания и практически умения по търговия придобиват студентите не само от профилиращата специалност Икономика на търговията, но и от редица (почти всички) специалности на УНСС, които са я избрали. Учебникът е отклик на изискванията на пазарната икономическа реалност, на обучаването на студентите от съответната икономическа специалност и на решението на ръководството на УНСС за предоставяне на възможност за всички, които на бакалавърско равнище искат да се запознаят с проблематиката на наука и практика с ежедневно значение.

Допълнителна информация

Допълнителна информация